Vad gör egentligen Kronofogden?

Välkommen till oss på Josit, vi som skriver här heter Linda och Anna. Här hittar du mängder med bra information till dig som är företagare, vi försöker samla de bästa tipsen och delar sedan med oss av dem till dig så se till att komma hit regelbundet, den första artikeln kommer handla om den beryktade kronofogden.

Vad gör egentligen Kronofogden?

Kronofogdemyndigheten, eller Kronofogden som den i vardagliga sammanhang ofta kallas för, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som bland annat har till uppgift att se till att obetalda skulder blir betalda. Detta är givetvis viktigt för företag som har kunder som inte betalar sina räkningar och fakturor.

kronofogden

Kronofogdemyndigheten arbetar med både med att driva in statliga och privata fordringar och det finns en skillnad på hur dessa två handläggs. När det gäller indrivning av statens fordringar räknas bland annat parkeringsböter, studieskulder och skatter in och de handläggs som allmänna mål. Om det däremot handlar om indrivning av privata fordringar handläggs dessa som enskilda mål. Privata fordringar omfattar bland annat bankskulder, hyror, lån och andra skulder. Vill du som företagare driva en en skuld så är det bästa sättet att använda sig utav qvido.se fakturaförsäljningslösning på det viset får du snabbt tillgång till kapital som du själv kan använda i ditt företag.

Syftet och målet med Kronofogdemyndighetens verksamhet är helt enkelt att se till att företag och privatpersoner gör ekonomiskt rätt för sig i samhället. Detta innebär i praktiken att Kronofogdemyndigheten på begäran kan göra en utmätning och betalningssäkring hos den betalningsskyldige.

Kronofogdemyndighetens uppdrag är alltså att minska antalet skuldsatta personer och att hjälpa människor med obetalda avgifter så som till exempel skulder, hyror, fakturor, skatter och liknande. Pengar som kronofogden får in skickas vidare till den som inte har fått betalt. Man kan därför säga att Kronofogden fungerar som en länk mellan den som ska betala och den som ska få betalt när det inte har fungerat som det ska.

Betalar du inte kan du få en betalningsanmärkning

Alla privatpersoner kan få betalningsanmärkningar om man inte betalar sina räkningar, fakturor, böter, avgifter, skatter betala skuldeller liknande. Det spelar ingen roll varför betalningen inte har skett så länge kravet på betalning är korrekt. Det kan till exempel vara bra att känna till att det ligger på privatpersonens ansvar att se till att företag som skickar fakturor till dig har registrerat rätt adress. Det innebär att det inte är en giltig ursäkt för en utebliven betalning att påstå att man inte har fått hem fakturan.

Har man en gång fått en betalningsanmärkning går det oftast inte att få bort den inom tre år. Det är inte Kronofogden utan det görs av som ger ut betalningsanmärkning sätts inte av Kronofogden men information om dem med fastställda skulder hos Kronofogdemyndigheten tillhandahålles av kreditupplysningsföretag. Det är möjligt via registeruttag som de regelbundet gör från myndigheten.

Det kan vara bra att känna till att även företag kan få betalningsanmärkningar och detta kan ge stora konsekvenser för småföretag då de kan få svårt att köpa in mot faktura i flera år framöver.

Om man är så skuldsatt att det inte finns någon möjlighet att betala av skulderna så kan man bli beviljad till skuldsanering om Kronofogden anser man inte har någon som helst möjlighet att betala av fina skulder inom en överskådlig tid. I praktiken innebär detta att man efter att fått sin ansökan om skuldsanering beviljad kommer att leva på existensminimum under fem år där allt utöver det kommer att gå till att betala av skulderna. Detta innebär alltså att man får göra en väldigt stor uppoffring, men å andra sidan ger det möjlighet till att börja om och få en ny chans att göra rätt för sig efter fem år när man är skuldfri.

kreditupplysningsföretagKreditupplysningsföretag registrerar din skuld

En skuld till staten registreras direkt hos kreditupplysningsföretagen och Kronofogdemyndigheten och om skulden betalas inom den tid som Kronofogdemyndigheten angett, markeras den som sekretessbelagd. Om en sådan skuld gäller privatpersoner ligger markeringen kvar i två år och om det gäller ett företag ligger den kvar upp till fem år. Den som har fått en betalningsanmärkning får ofta ekonomiska begränsningar så länge betalningsanmärkning finns kvar. Det kan bli svårt att få ett hyreskontrakt, handla på kredit eller låna pengar. Ibland kan det till och med vara svårt att få en anställning, särskilt om arbetet kräver kontanthantering.

Avslutande ord

Avslutningsvis kan det vara bra att känna till att skulder hos Kronofogdemyndigheten är offentliga uppgifter. Den som vet vilket person- eller organisationsnummer en fysisk eller juridisk person har, kan alltså ringa Kronofogdemyndighetens kundtjänst och få uppgifter om typen av skuld och skuldbeloppet.

Allt du behöver veta när du handlar och betalar på faktura

I takt med att försäljningen via internet ökar så ökar också fakturabetalningar vi gör som privatpersoner. Att betala via faktura är ett alternativ som ofta känns som det tryggaste alternativet då vi får hem våra varor innan vi betalar. Det innebär att man inte betalar för något som är fellevererat eller som kanske inte ens dyker upp.

faktura

Detta gör att fakturabetalningen är både enkelt, riskfritt och praktiskt betalningssätt, men det finns vissa saker som kan vara bra att känna till för att det göra fakturabetalningen smidigare.

Betalning via Internetbanken

Idag betalar de flesta sina räkningar via internatbank och det är både smidigt och enkelt. Ett tips för att göra proceduren ännu smidigare är att skaffa e-faktura om det är möjligt för att då får du fakturan direkt till din internetbank. Med e-faktura får du dina räkningar samlade i internetbanken vilket ger dig en bra kontroll och överblick över både dina obetalda och dina betalda räkningar. Dessutom slipper du betala onödiga fakturaavgifter samtidigt som du faktiskt gör miljön en tjänst då massa onödig pappershantering uteblir.

Dessutom är uppgifter som OCR-nummer och liknande redan i fyllda om du betalar en e-faktura vilket gör att det går mycket snabbare än om du ska skriva in allt manuellt. Information om hur du skaffar e-faktura hittar du hos din internetbank.

Betalning via autogiro

Ett annat tips är att betala via autogiro om du har räkningar där beloppet är detsamma månad efter månad. Då vet du hur mycket pengar som dras och du slipper oroa dig för att missa att betala fakturan. Om det däremot är en räkning där beloppet varierar från månad till månad, till exempel mobilräkning, så kan det vara en god idé att istället välja e-faktura om det är möjligt, för att få bättre koll på vad du faktiskt betalar.

Om du har fakturor som inte betalas via e-faktura eller autogiro kommer du att få hem en pappersavi med poster. Beloppet för fakturan står i botten av avin och det är det du ska ange när du betalar fakturan. Du ska även ange OCR-numret som fungerar som ett referensnummer som används när du ska betala fakturan. OCR-numret är ett 12-siffrigt nummer som du hittar till vänster på avin. Om din faktura saknar ett OCR-nummer ska du istället lämna ett meddelande och vilken information som ska lämnas i meddelanderutan ska också anges på fakturan.

Det är viktigt att betala i tid!

Det kan vara bra att ha som rutin att betala dina fakturor så fort du har får dem eller så fort du har möjlighet att betala. Du bör åtminstone ha koll på fakturan så att du betalar den innan förfallodatumet har passerat. Det finns alltså ingen regel som säger att det går att vänta ett visst antal dagar med att betala en faktura utan det är det ni har kommit överens om som gäller och information om förfallodag ska finnas på fakturan.

Om du har en faktura som du inte har betalt och där förfallodatumet har passerat kommer du nämligen att få hem en påminelsefaktura och istället för enbart behöva betala fakturabeloppet kommer du nu att få betala både fakturabeloppet och en påminelseavgift. Hur stor påminelseavgiften är varierar på vilket företag som har utfärdat den, men den ligger vanligtvis på minst 50 kr. Är du och andra sidan företagare och den som har ställt ut fakturan så befinner du i en helt annan sits om detta händer och då bör du följa tipsen i början på artikeln eller vända dig till ett finansbolag direkt som kan hjälpa dig att driva in skulden genom att du gör en fakturabelåning, detta kan du göra hos bland annat här: http://www.qvido.se/fakturabelaning/

Det är kanske ingen avgift som är särskilt stor, men det är helt klart en onödig avgift. Ju längre tid som går utan att du betalar fakturan ju fler avgifter kommer du behöva att betala och om det kan till och med gå så långt att du riskerar att få en anmärkning hos Kronofogden om du struntar att betala i en faktura. Så ha koll på dina fakturor för att göra betalningarna så smidigt som möjligt och för att slippa onödigt krångel.

Kommentera