Besikta sitt hus

20 februari, 2016 by lindab | Filed under Okategoriserade.

Husbesiktning

Att besikta sitt hus innebär en trygghet för dig som fastighetsägare. En fackman åtar sig vid en husbesiktning att göra en rejäl genomgång av din fastighet. Det innebär en byggnadsteknisk kontroll av din fastighet. Denna kontroll protokollförs och resultatet blir ett utlåtande om husets skick. En husbesiktning är perfekt för dig som vill bli tryggare med ditt boende och även hitta sätt att förbättra ditt boende.

Vid besiktning upptäcks ofta de riskkonstruktioner som finns i byggnaden och en bra besiktningstekniker kan även ge tips om vilka åtgärder som kan vara lämpliga. En husbesiktning kan man se som en lektion i hur er byggnad fungerar.

Alla fastigheter har någon form av brister eller fel – stora eller små. Vid en besiktning använder besiktningsteknikern alla sina sinnen, sina erfarenheter och all sin kunskap för att leta efter eventuella fel på byggnaden. En fuktindikator kan också användas om det finns misstanke om fukt. Att besikta sitt hus innebär en trygghet och det är skönt om du en dag ska sälja ditt hus att veta att det är i gott skick.

Tänk på att du kan spara åtskilliga tusenlappar på att göra en besiktning i tid – snarare än att låta tiden gå och inte upptäcka de eventuella fel och brister som kan finnas. Fukt kan sprida sig relativt snabbt i en fastighets konstruktion – om det inte upptäcks i tid och åtgärdas. Är något oklart efter besiktningen går det alltid att höra av sig i efterhand till besiktningsteknikern och fråga. Då brukar det klarna.

Kom ihåg att besiktningsteknikerna ofta har lång erfarenhet av olika typer av fastigheter och kan svara på de flesta frågor som rör byggnader. Ett besiktningsprotokoll kan innehålla upp till 100 punkter där fastighetens alla skrymslen och vrår täcks in. Områden som undersöks är till exempel: bjälklag, kryputrymmen, vindskivor, fasadbeklädnad, fönster, våtutrymmen och så vidare. Det blir allt vanligare att hus är besiktigade redan innan en försäljning.

På så sätt undviker säljaren att fel upptäcks i efterhand, och ett besiktat hus uppfattas ofta som en trygghet från köparens sida – vilket kan öka chanserna för säljaren att få ett bra pris för sitt hus.

När du har beställt en husbesiktning eller en överlåtelsebesiktning ska du säkerställa att du förstår allt i protokollet. Red ut eventuella oklarheter och se till att du förstår alla de begrepp som används. Det framkommer alltid fel och brister vid en husbesiktning – men alla fel och brister är inte allvarliga. Mycket kan gå att åtgärda utan några större insatser vare sig ekonomiskt eller arbetsmässigt. Lycka till med din besiktning och kom ihåg: att besikta sitt hus är alltid en trygghet.


Comments are disabled