Vad menas egentligen med dubbel bokföring?

16 december, 2014 by lindab | Filed under Okategoriserade.

Att förstå sig på dubbel bokföring är inte lätt, det innebär ett särskilt sätt att tänka då varje transaktion ska bokföras två gånger.

Den dubbla bokföringen utvecklades av handelsmännen i Florens redan under 1300-talet och därför kallas dubbel bokföring också ibland för italiensk bokföring. Det finns ingen lag som säger att dubbel bokföring måste användas men metoden har ändå blivit en slags internationell standard. Lagen utgår dessutom också från dubbel bokföring så även om det är möjligt att bokföra lagligt på annat sätt så är det både svårt och olämpligt. Därför rekommenderas dubbel bokföring i alla fall.
Grunden i den här typen av bokföring handlar helt enkelt om att varje transaktion ska bokföras två gånger – en gång i debet och en gång i kredit. Det innebär att beloppet är lika stort belopp i debet som i kredit och att det hela tiden finns balans i bokföringen. Varje krona i debet ska matchas av varje krona i kredit – fast på ett annat konto.

I praktiken innebär detta att alla affärshändelser hanteras på olika konton. Ett konto har två sidor, debet och kredit. Debet­sidan är den vänstra och kreditsidan är den högra sidan. Kontona delas in i fyra olika kategorier, tillgångs-, skuld-, intäkts- och kostnadskonton. När något bokförs på debetsidan av ett konto kallas det att debitera kontot och när det bokförs på kreditsidan kallas det att kreditera kontot.

Kortfattat kan man ställa upp följande regel:
• En tillgång (1XXX) ökar i debet och minskar i kredit
• En skuld (2XXX) minskar i debet och ökar i kredit.
• En intäkt (3XXX) minskar i debet och ökar i kredit.
• En kostnad (4XXX-7XXX) ökar i debet och minskar i kredit.

Ett exempel som illustrerar hur detta fungerar är en lokalhyra som ska betalas. Kontot för lokalhyra är 5010 och börjar alltså på 5XXX vilket innebär att det är en kostnad. En kostnad ökar i debet. Hyran betalades från plusgirot (1920) som är en tillgång som då minskar. Konteringen har gjorts i kredit och enligt ovanstående regel är det korrekt.

Om man istället bokföra en kontant försäljningen av en vara så ska det bokföras på debetsidan på kassa (1910) då tillgången ökar. Det innebär att den även ska bokföras på kreditsidan på försäljningskontot (3010) då även intäkterna ökar.

När man väl har bokfört ett antal verifikationer enligt dubbel bokföring trillar polletten ofta ner och systemet blir väldigt logiskt och lätt att arbeta med. När man väl arbetar med bokföring i praktiken finns det dessutom användbara bokföringsprogram som går att använda som hjälpmedel när man arbetar med dubbel bokföring.

Programmet hjälper till viss del med att kontera och varnar om konteringen inte går jämnt ut, men det är ändå viktigt att känna till om det aktuella kontot ska debiteras eller krediteras för att det ska bli rätt. Men har man väl förstått tankesättet bakom den dubbla bokföringen brukar det som sagt inte vara några större problem att få ordning på kontona och skulle problem ändå uppstå så finns det alltid hjälp att tillgå.


Kommentera